دعاهای هر روز هفته با فرمت Wma  

 دعای روز شنبه 

 دعای روز یک‌شنبه

 دعای روز دوشنبه

 دعای روز سه‌شنبه

 دعای روز چهارشنبه

 دعای روز پنج‌شنبه

 دعای روز جمعه