تبلیغات
آفتاب مهر - ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان
آفتاب مهر
مهدی جان! بر جان‌های خسته‌ی ما آفتاب مهر توست نور امید

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان

 نام سوره

 شماره سوره

 شماره صفحه

 دریافت

 الفَاتِحَة

 1

 1

 

 البَقَرَة