تبلیغات
آفتاب مهر - کوچه های مدینه...
آفتاب مهر
مهدی جان! بر جان‌های خسته‌ی ما آفتاب مهر توست نور امید

کوچه های مدینه...

در میانه‌ی شهر کوچه‌ای است که وقتی اولین نسیم سحر، بند بند دیوارهایش را می نوازد، با یاد تو از خواب دوشین بر می‌خیزد و به امید دیدار دوباره تو، چشم بر در نیمه سوخته خانه‌ات می‌دوزد. سال‌هاست که انتظار می کشد تا گام‌های مهربانت دیگربار سنگ فرش سینه‌اش را نوازش دهد و شمیم عطر وجودت فضای غم گرفته نگاهش را به سرمه وصال بیاراید. روزگارانی است که دیوارهایش، آری دیوارهایش،ذره ذره به یاد تو فرو می ریزد و اشک های وجودش سوگواره‌ای برای باران می‌سراید....