طلوع حماسی غروب عاشورا

غم ناک ترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که خورشید شرم سارانه به پشت کوه می رود، در خویشتن فرو می ریزد ، می گرید و پشت کوه را از اندوه می شکند!

غم انگیزترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که ستاره ها از دیده خون فرو می بارند، ماه آه می کشد و می سوزد و می گدازد. ابرها باران مصیبت می بارانند و آسمان در سوگ سالار شهیدان سپاه می پوشد!

غم افزاترین غروبها، غروب روز عاشوراست که شام غریبان را در پی دارد و سیه دلان با بهره گیری از آن ، به اسارت خاندان آفتاب می اندیشند، خردسالان و کودکان بر خارهای مغیلان می دوند و دیدگان فرشتگان اشک ریزان می‌شود!

غم بارترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که خورشید تابناک دین مبین را تیره ابرهای ستم گستر از دیده و دست بشر، دور می کنند و آه و اشک و ماتم و غم را در سراسر زمین جاری می سازند!

غم پرورترین غروبها، غروب روز عاشوراست که عاشقان حق و فضیلت و مجریان نیکویی و فضیلت ، رخت از این سرای بیرون می کشند و همگان را در فراق خویش می گدازند و جهان را یتیم می کنند!

غم ناک ترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که آیینه های تمام نمای حق، هدف سنگ های باطل قرار می گیرند و شفاف ترین بالهای پرواز انسان با طناب سیاه شیطان بسته می شوند!

غم انگیزترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که در آن همه ی زمین و زمان و آسمان، حدیث فراق را زمزمه می‌کنند و درد و داغ را تجربه !

غم افزاترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که فرات از شرم عرق می ریزد، بر خویشتن می پیچد و غم ناله هایش را به دست باد می سپارد، تا آن ها را به عنوان نشانه و نماد، در همه جا منتشر کند!

غم پرورترین غروب ها، غروب روز عاشوراست که ناموس خدا و خاندان پاک رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم در بیابان ها تنها می مانند و جنایت کاران، بی شرمانه بر آنان می‌تازند!

غم بارترین غروب ها ، غروب روز عاشوراست که مرکب ها و سپرها، نیزه ها و شمشیرها، همه و همه شرمگین جنایت هولناکی هستند که وادار به انجام آن شده اند!

با این همه، از پس این غروب سوزناک، طلوعی شگفت انگیز رقم خورده است. از فردا روز آن، خورشید شرف و رادی و مردانگی و آزادگی، شورانگیزترین و عظیم ترین حماسه ی بشری یعنی ستم ستیزی و فساد و کفر سوزی را در سراسر روزگار می گستراند و سرخی شفق را گواهی بر مظلومیت خاندان وحی می گیرد.

پس آن گاه خون مایه ی شهادت ، این سرخ ماندگار را بر چهره ی تاریخ می پاشد تا گواه این زیبایی باشد که عاشقان در پی هر طلوع ، در بامدادان ، به پا خیزند و از سرِ اخلاص بگویند: «السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک...»

و تا زمین و زمان، گواهان موج افکنی ها و گسترش یابی های عاشورا در همه جا باشند، تا هماره خواب ستم گران آشفته باشد و حق پویان و عدالت خواهان، با درس آموزی از این مکتب حماسی و جاویدان، علیه همه ی ظلم ها، فتنه ها، فسادها و ناپاکی ها و پلیدی ها بر آشوبند و نسل بدی ها ، ستم گری ها و زشتی ها را از جهان بر اندازند...

 

برگرفته از وبلاگ شخصی جواد نعیمی

آفتاب مهر فرارسیدن عاشورای حسینی

 

سالروز مصیبت جانکاه اسوه عزت و مردانگی و نماد حریت و آزادگی،

 

پیشوای سوم شیعیان

 

حضرت امام حسین بن علی علیه السلام

 

و اصحاب گرانقدرش

 

را به تمامی آزادگان، تسلیت عرض می نماید