درود بر پیامبر ما و سلام بر بعثت زیبا!

پیام آور همه‌ی نیکی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برانگیخته شد تا همه‌ی زنجیرها و سنگینی های زاید را از دوش و گرده ی بشر بر دارد و او را از اسارت بت ها و هر چه غیر خدایی است برهاند و به نور آباد هدایت و تقوا بخواند. او آمده است تا شمیم اخلاق و کردار نیکو را در جهان بگستراند و در سایه ی شکوفایی اندیشه و تعقل و مهار احساس های نابه جا و هواها و هوس های آفت زا، انسان را به فرهیختگی و کمال برساند، تا آدمی چونان نهالی آماده ی رشد در پهنه ی گیتی به نیکی پرورش یابد. پس آن گاه به درختی تناور و سایه گستر و ثمربخش تبدیل شود. درختی که همه ی اجزای آن از ریشه تا تنه و برگ و بار و سایه سارش قابل بهره وری و بهره رسانی باشد. هم چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خود به تمامی خیر بود و برکت بود. فضیلت بود و رحمت بود. کرامت بود و والایی. حقیقت بود و زیبایی. شجاعت بود و دانایی. و درود بر او باد كه تا بود، گنجینه ی همه ی نیکی ها بود و تا جهان هست هم چنان نام و یاد و راه برجسته اش بر سرزبان ها و در سویدای دل ها و جان ها جاری است و هر روز و همه روز پرفروغ تر و جاودانه تر می شود. و درودی دیگر بر هر تنابنده ای که بند بندگی خدای یگانه را بر گردن آویخته و جانش با مهر مصطفای خدا؛ در آمیخته و در روشنای شرف دین مبین، همه ی بدی ها را از دل و اندیشه و عمل خویش به دور ریخته است! و سلام آخر، بر آخرین پیام آور حق و راستی و بر همه ی پیروان راستین آن عزیز بزرگوار باد.

   بار پروردگارا! ما را توان و توفیق ده که یاور و رهروی خوب آن محبوب باشیم و بر این پیمان، پایدار بمانیم. یا ارحم الراحمین!

برگرفته از وبلاگ پردیس مهتاب (برگزیده آثار جواد نعیمی)

    

آفتاب مهر فرخنده ایام بعثت

رسول مهر و خوبی و زیبایی و حق و جاودانگی

را گرامی می‌دارد.