تقصیر كیست؟

 

تقصیر كیست این همه مدت كه نیستی ؟

تقصیر كیست در پس غیبت تو زیستی ؟

می‌ریزد آبروی من آن لحظه كه ملك

می‌آورد به محضرِ پاك تو لیستی

حق می‌دهم مرا نپذیری و رد كنی

و تا ابد تو بر سر حرفت بایستی

تقصیر دست و پا و دو چشم و زبان ماست

آقا ، اگر كه نیمه‌ی شب‌ها گریستی

تقصیر ماست چون كه نفهمیده‌ایم كه

از جنس چیستی و خلاصه كه كیستی!

ای كاش در سوال ، من آقا مقصّرم ؟

پاسخ دهی به من كه ، مقصّر تو نیستی

محسن مهدوی