آدینه هم گذشت در این انتظار، گرم

آدینه هم گذشت در این انتظار، گرم

تا كی شكوفا شود آن گلعذار، گرم

در حسرت صنوبر نرگس نشسته‌ایم

با قامتی تكیده تر از بید و سار، گرم

 یك سفره از ترنم باران كشیده‌ایم

برقلب سرد و سنگی شوره‌زار، گرم

 این رسم میزبانی یوسف نبوده است

تاراج عشق و جامه‌‌ی او بیقرار ،گرم

 دستانمان چكیده‌ی فولاد و آهن است

بر زخم های كهنه‌ی آن داغدار ، گرم

 هر لحظه می‌تپد دل او در هوای ما

ما غرق در خیال ، بی خیال یار ، گرم

 عمری است در حریم یار ناز می‌كشد

قلبی شكسته ، بغض در گلو و خار ، گرم

 پویاتر از همیشه شبنم نگاه دوست

تر می‌كند ز بارش خود خشكزار ،گرم

 چشمانمان تباه كه او را نخوانده‌ایم

آدینه هم گذشت در این انتظار ، گرم

غلامحسین پویان