کسی می آید...

     

كسى مى‌آید تا آیینه‏ ها را به تبسم وا دارد و مرهمى بر زخم شقایق‏ها بگذارد.

كسى مى‌آید تا به كوچه‏ هاى تاریك دنیا، خورشید هدیه كند و براى همه بى‏خانمان‏هاى ستم دیده جهان، خانه قسط و عدالت بر پا سازد.

كسى مى‌آید تا آواز مهتاب را به گوش همه فرشتگان برساند و همه زمینى ‏ها را به میهمانى آسمان دعوت كند.

كسى مى‌آید تا مروارید گران بهاى آزادى و آزادگى را از گِل ولاى و گرد و غبارِ اغراض و امراض، پاك سازى كند.

كسى مى‌آید تا نگاه‏ها را بشوید، چشم‏ها را به ملكوت ببرد، قلب‏ها را به تپش حیاتِ معنا وا دارد و همه آلودگى ‏ها را از ساحت عشق راستین بزداید.

كسى مى‌آید تا كاسه‏ هاى نیاز ما را از الطاف و مهربانى‏ هاى خویش سرشار كند.

كسى مى‌آید تا گلْ زخم‏هاى آلاله ‏ها را شفا بخشد و پیكره مجروح انسان معاصر را مداوا نماید و قلبش را التیام دهد.

كسى مى‌آید تا غبارهاى كاهلى و كدورت و كاستى را از چهره ‏هاى ما بزداید و شراب ناب و طهور معنویت و ایمان را در كام همگان بریزد.

كسى مى‌آید تا همه بندهاى عالم ماده را برهاند و همه ناشادى‏ ها و ناكامى‏ ها را به شادمانى و كامیابى بَدَل سازد...

برگرفته از وبلاگ پردیس مهتاب (برگزیده آثار جواد نعیمی)