از مدینه تا کربلا همراه با سیدالشهداء 6

خُزَیمِیّه     زمان : جمعه 18 ذی الحجه 60 هجری

حضرت و همراهان یک روز ویک شب در این منزلگاه توقف کردند ، عده ای پیوستن « زهیر بن قین » به حسین علیه السلام  را در این منزلگاه گفته اند . امام حسین خطاب به زینب کبری در این منزلگاه می فرماید : خواهرم ! آنچه اراده مشیّت خدا بدان تعلق گرفته ، همان خواهد شد .